EVENEMANG

Marknadsföra evenemang på Facebook är mycket effektivt. Fler än var tredje person på Facebook medverkar i evenemang som har exponerats på Facebook. Graden av medverkan i ett evenemang
skiljer sig åt baserat på åldersgrupp. 

Vår plattform erbjuder flera olika möjligheter att nå ut med evenemang. 


 
Välj temat Norrland eller Västkusten beroende på
var evenemanget ska äga rum för att se respektiva plattform att nå ut på. 

Källa: Svenskarna och Internet
Källa: Svenskarna och Internet