UPPDRAG.

strategiplanen - grundläggande

Syftet med våra uppdrag är att tillföra strategier och tekniker
med huvudfokus på att öka främst den organiska (kostnadsfria) räckvidden. Målsättningen är att skapa en plattform för Er som når ut till många och  blir en vikitig kanal i er mediamix. 


En hög organisk räckvidd är grundläggande även för en framgångsrik annonsering på Facebook, som då även blir till ett väsentligt lägre pris. 

Marknadskommunikationen bygger till stor del att positionera destinationen eller företaget under lång tid och då är de kostnadsfria strategierna prioriterade. Möjligheten att nå tusentals personer varje vecka gratis är förutsättningen för att på lång sikt lyckas med sin Facebooksida som en viktig  kommunikationskanal. 

Strategiplanen som genomförs tar hänsyn till aktuella trender och vilka delar av Facebookplattformen som bör ingå baserat på  Era visioner och mål. Grundarbetet med strategiplanen bygger på att förstå er marknadssituation och marknadskommunikation för att kunna sätta de sociala medierna i rätt sammanhang som ger effekt. 

Våra egna Facebooksidor och samarbetande sidor har alla en betydligt högre organisk räckvidd än vad som är normalt inom besöksnäringen. 

Vi utför uppdrag i första hand för turistorganisationer och företag inom besöksnäringen, men även inom andra branscher. 


 

nuläge.

Nulägesbeskrivning
Dagens plattform
Målsättning / önskemål 
Målgrupp / Konkurrenter
SWOT-analys


 

strategiplan.

Beskriver mixen av åtgärder och strategier för att skapa en effektiv plattform som når ut till många. Strategiplanen innefattar strategier för både organisk 
räckvid och annonsering. 

redovisning.

Genomgång av strategiplanen. 
Beslut för genomförande
och nästa steg.

genomförande.

Taktiska åtgärder för att genomföra strategiplanen och uppföljning. 

KONTAKTA OSS HÄR.