UTBILDNING. FÖRELÄSNING. STRATEGIUPPDRAG. 

FACEBOOKTRENDER 2020 - MARKNADSFÖRING

Vad krävs för att lyckas framöver med sin marknadsföring på Facebook och vilket fokus bör man ha.  Vi har svaren som är helt nödvändiga att för att  bli framgångsrik på lång sikt.

Facebooksidor inom besöksnäringen med fokus på destinationer har cirka 14 procent i engagemangsgrad. Det vill säga att flera sidor inte engagerar sina följare tillräckligt bra för för att fungera som en effektiv kanal inom marknadskommunikation. 

Syftet med våra föreläsningar och utbildningar är att lära ut aktuella trender på Facebook, strategier och tekniker för att öka engagemangsgraden som därmed ger en högre organisk räckvidd. En hög organisk (kostnadsfri) räckvidd är grundläggande även för en mer framgångsrik annonsering på Facebook och till ett väsentligt lägre pris.
Foto: Jörgen Sannegren
Foto: Jörgen Sannegren

UTBILDNING.

FÖRELÄSNING.

Redovisning av senaste destinationsrankingen. 
Nyckeltal. 

STRATEGIUPPDRAG.

Två av destinationssidorna på Facebook inom ramen för Scandipixl,  svarar
för cirka hälften av alla interaktioner som  skapas på 100 Facebooksidor inom besöksnäringen i Sverige. Interaktioner är nyckeltalet som ger räckvidd d v s
hur många personer som kan nås. Facebooksidorna "Norrland. Ett eget land"
och "Bohus Coast" har under flera år varit helt dominerande inom den svenska besöksnäringen. 


Baserat på 10 års egen erfarenhet av att ha byggt upp alla de olika Facebooksidorna, Facebookgrupperna och Instagramkontona inom ramen för Scandipixl och flera uppdrag inom besöksnäringen,  delar grundaren av Scandipixl, Heikki Koskelainen gärna med mig sig  av sin kunskap.

Turistorganisationer, kommuner och företag  inom besöksnäringen är huvudfokus. Men självklart är teknikerna och erfarenheterna intressanta inom många andra branscher.  

Utöver sociala medier har Heikki Koskelainen lång erfarenhet av marknadskommunikation med specialisering på konsumentkommunikation i traditionella medier och marknads-PR. Medförfattare i boken "Sveriges Bästa PR" och guldvinnare i PR-branchens årliga tävling SPINN.
Kontakta här. 

Grundare, Scandipixl. Heikki Koskelainen
Grundare, Scandipixl. Heikki Koskelainen