STATISTIK -  FACEBOOKSIDOR
KATEGORI - TURISM OCH FOTOGRAFI

Scandipixl är den största plattformen i Sverige inom turism och fotografi på Facebook. Över 50 000 bilder delas i vår plattform varje år. Cirka 500 000 personer i Sverige och utomlands ser bilder från fotografer som delat hos oss varje vecka året runt. Den största Facebooksidan "Norrland. Ett eget land" har sedan flera år dominerat bland de populäraste  i Norden.  

Lappland. Kirunafjällen. Foto: Jörgen Sannegren
Lappland. Kirunafjällen. Foto: Jörgen Sannegren

Nyckeltalet "Interaktioner" är den viktigaste faktorn för att jämföra Facebooksidor. Innebär antalet gilla, delningar och kommentarer, vilket visar engagemanget. Detta påverkar direkt sidans räckvidd och därmed hur stor sidan är i relation till andra.

SVERIGETOPPEN PÅ FACEBOOK - TURISM OCH FOTOGRAFI 
Sveriges bästa Facebooksidor baserat på interaktioner. 

1. Norrland. Ett eget land, 160 300
2. Bohus Coast, 35 700
3. Göteborg, 25 300

 Totalt 100 Facebooksidor ingår i undersökningen.
De tio största baserat på följare redovisas här till höger. 
 

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Faceboksidorna som ingår i undersökningen har alla gemensamt att de på olika sätt exponerar bilder av Sverige. Sidorna är sammantaget en viktig kanal för hur Sverige syns på Facebook. Nyckeltalet som mäts är interaktioner. Sidorna som ingår har fokus på turism och fotografi, nationellt, landskap eller på kommunal nivå. 100 sidor ingår. Urvalet kan ändras framöver om nya  tillkommer beroende på antalet interaktioner, sidans storlek samt inriktning. Uppdateras frekvent och toppsidorna  publiceras offentligt varje kvartal.

 


Källa: Scandipixl.se / Facebook Analytics
Källa anges alltid i samband med publicering. 

DECEMBER 2019 - KVARTAL 4

STÖRSTA SIDORNA I UNDERSÖKNINGEN BASERAT PÅ FÖLJARE - SVERIGE

                                                                                        INTERAKTIONER

Källa: Facebook Analytics
Datum: 2019-12-14
Statistiken räknas de senaste 7 dagarna

Scandipixl svarar själv för 56 procent av alla interaktioner /engagemang baserat på de 100 sidorna , genom sidorna Norrland. Ett eget land, Bohus Coast, Swedish Landscapes och Smögenkusten. Ett syfte med undersökningen är att tjäna som Benchmark för våra egna sidor i relation till de största inom turism
och fotografi. Scandipixls fyra sidor burkar normalt svara för 42 - 55 % av alla interaktioner baserat på de 100 sidorna, varje vecka. 

NORDENTOPPEN PÅ FACEBOOK - TURISM OCH FOTOGRAFI
Nordens bästa Facebooksidor baserat på interaktioner. 


1. Guide to Iceland, 237 600
2. Norrland. Ett eget land, 160 300
3. Go Visit Denmark, 56 800

 

 

 

FAKTA OM RANKINGEN
Här redovisas ett urval av Nordens största Facebooksidor inom turism och fotografi med minst 100 000 följare. Sidorna presenteras
i fallande storlek, med flest föjare först och interaktioner längst till höger. Baserat på interaktioner är "Norrland. Ett eget land" och "Guide to Iceland" de två bästa Facebooksidorna i Norden att engagera sina följare och når därmed ut till flest personer. De två toppsidorna brukar vara relativt jämnstora och förstaplatsen byts mellan dessa kontinuerligt.

OKTOBER 2019
STÖRSTA SIDORNA I RANKINGEN BASERAT PÅ FÖLJARE - NORDEN

                                                                                                                                                           INTERAKTIONER

Källa: Facebook Analytics
Datum: 2019-10-14
Statistiken räknas de senaste 7 dagarna

PRESS OM OSS