DESTINATIONSRANKING PÅ FACEBOOK
Kvartalsredovisning av de bästa Facebooksidorna inom besöksnäringen med fokus på destinationssidor. 

Scandipixl är den största plattformen i Sverige inom turism och fotografi på Facebook. Över 50 000 bilder delas i vår plattform varje år. Cirka 500 000 personer i Sverige och utomlands ser bilder från fotografer som delat hos oss varje vecka året runt. Den största Facebooksidan "Norrland. Ett eget land" har sedan flera år dominerat bland de populäraste  i Norden.  

Lappland, Kiruna. Foto: Jörgen Sannegren
Lappland, Kiruna. Foto: Jörgen Sannegren

kvartal 1 - 2020

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Faceboksidorna som ingår i undersökningen har alla gemensamt
att de på olika sätt exponerar Sverige. Sidorna är sammantaget en viktig kanal för hur Sverige syns på Facebook. Nyckeltalet som mäts är interaktioner. Sidorna som ingår har främst fokus på destinationssidor  nationellt, landskap eller på kommunal nivå. 100 sidor ingår.

Uppdateras frekvent och toppsidorna publiceras offentligt varje kvartal. Varje kvartal mäts en vecka per månad. Nyckeltalet "Interaktioner" är den viktigaste faktorn för att jämföra Facebooksidor. Innebär antalet reaktioner, delningar och kommentarer, vilket visar engagemanget. Detta påverkar direkt sidans räckvidd och därmed hur bra sidan når ut i relation till andra. Antalet sidföljare redovisas bara på topp 10. 

För topp 10 redovisas även engagemangsgraden vilket visar hur
mycket engagemang som skapas i relation till sidans följare. Engagemangsgraden ger ett kvalitetsmått på hur populär sidans
inlägg är. Antalet sidföljare redovisas bara på topp 10. 


Interaktioner" ger ett mått på hur bra sidan når ut som
kanal och är det viktigaste nyckeltalet.


Källa: Scandipixl.se  
Källa anges alltid i samband med publicering. 

DESTINATIONSRANKING PÅ FACEBOOK
Undersökningen baseras på det totala antalet interaktioner
under tre veckor det första kvartalet hos 100 Facebooksidor.


1. Norrland. Ett eget land, 466 700
2. Bohus Coast, 67 700
3. Visit Stockholm, 54 500
4. Halmstad, 46 700
5. Malmotown, 35 500
6. Destination Gotland, 34 700
7. Svenska Turistföreningen, 33 600
8. Linköpings Kommun, 33 500
9. Göteborg / Gothenburg, 32 100
10. Smögen &, 30 300

11. Hemavan Tärnaby, 30 200
12. Swedish Lapland, 29 200
13. Uppsala Kommun, 29 000
14. Skistar Sälen, 28 800
15. Visit Örebro, 27 900
16. Luleå, 24 800
17. I Love Höga Kusten, 23 100
18. Halmstads Kommun, 20 100
19. Västsverige, 19 800
20. Smögenkusten, 17 700
21. Visit Linköping, 15 600
22. Visit Skåne, 10 700
23. Visit Gotland, 13 800
24. Vemdalen, 13 750
25. Bohuslän, 13 700

Källa: Scandipixl.se / Facebook Analytics
Källa anges alltid i samband med publicering. 


 

2020 - KVARTAL 1 – en vecka i januari, februari och mars.  
STÖRSTA SIDORNA I UNDERSÖKNINGEN BASERAT PÅ FÖLJARE.
KLICKA FÖR STÖRRE BILD. 
INTERAKTIONER LÄNGST TILL HÖGER.

ENGAGEMANGSGRAD -  TOPP 10
 
Antal följare inom parantes. 1. Smögen & = 280 % (4 200)
2. Norrland. Ett eget land = 126 % (118 300)
3. Bohus Coast =  85 % (30 100)
4. Linköpings Kommun = 58 % (19 300)
5. Halmstad = 54 % (28 600 följare)
6. Destination Gotland = 37 % (31 700)
7. Malmotown = 30 % (38 800)
8. Svenska Turistföreningen = 14 % (78 200)
9. Göteborg / Gotheburg = 9 % (118 600)
10. Visit Stockholm = 8 % (229 700)

Källa: Scandipixl.se / Facebook Analytics
Källa anges alltid i samband med publicering. 


Branschsnitt inom besöksnäringen.
Engagemangsgraden är under: 5 %

Baserat på 1225 Facebooksidor inom besöksnäringen.
Källa: Smampion
 

Källa: Facebook Analytics
Datum: 2020-01-18, 
2020-02-09 och 2020-03-08
Statistiken räknas de senaste 7 dagarna

Scandipixl svarar själv för 42 procent av alla interaktioner / engagemang baserat på de 100 sidorna, genom sidorna "Norrland. Ett eget land" och "Bohus Coast". Ett syfte med undersökningen är att tjäna som benchmark för våra egna sidor i relation till ett urval inom besöksnäringen. Scandipixls  sidor burkar normalt svara för 42 - 55 % av alla interaktioner baserat på de 100 sidorna, varje vecka. 

NORDENTOPPEN PÅ FACEBOOK - BESÖKSNÄRINGEN
Nordens bästa Facebooksidor baserat på interaktioner. 


1. Guide to Iceland, 237 400
2. Norrland. Ett eget land, 136 000
3. Visit Bergen, 91 300

 

 

 

FAKTA OM RANKINGEN
Här redovisas ett urval av Nordens största Facebooksidor inom besöksnäringen med
minst 100 000 följare. Sidorna presenteras
i fallande storlek, med flest föjare först och interaktioner längst till höger. Baserat på interaktioner är "Norrland. Ett eget land" och "Guide to Iceland" de två bästa Facebooksidorna i Norden att engagera sina följare och når därmed ut till flest personer.  

MARS 2020
STÖRSTA SIDORNA I RANKINGEN BASERAT PÅ FÖLJARE - NORDEN

                                                                                                                                                           INTERAKTIONER

Källa: Facebook Analytics
Datum: 2020-03-10
Statistiken räknas de senaste 7 dagarna

PRESS OM OSS